مهرنوشت - چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد. انقلابی که منجر به خشم بسیاری ازکشورهای قدرتمند و مستکبر جهان شد و در این 40 سال شاهد رفتارهای خصمانه و ظالمانه از سوی این کشورها بودیم.

نمونه بارز و روشن این امر تحریم های اقتصادی و سیاسی به منظور منزوی کردن ایران در عرصه بین المللی و فشار به ملت شرف ایران بوده است.

هرگاه قدرت جمهوری اسلامی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و بین المللی به کام ایادی استکبار تلخ شد، آنها به بهانه های واهی از حربه تحریم علیه ملت شریف ایران استفاده کردند.

جدیدترین تحریم های آمریکایی که در ماه جاری کلید خورد، به گفته مسئولان آمریکایی سخت ترین تحریم های اقتصادی ممکن در تاریخ دو کشور علیه ایران است. اما با وجود اینکه این تحریم ها ممکن است فشار زیادی به لحاظ اقتصادی به مردم وارد کند از سوی دیگر می تواند فرصتی مناسب برای تقویت بخش خصوصی و همچنین به نوعی دور زدن تحریم ها با عنایت به سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد.

بسیاری از اقتصاددانان و مسئولان بر این باورند که یکی از مهمترین راه های رفع تحریم های آمریکایی، تقویت و حمایت از بخش خصوصی است. در شرایط تحریم ها و فشارهای اقتصادی بخش خصوصی به دلیل انعطاف پذیری بالاتر و همچنین بر پایه ادعای بدخواهان و تحریم کنندگان ایران که می گویند، تحریم‌ها علیه دولت است نه علیه ملت، به ‌راحتی می‌توانند مناسبات خود را با جهان خارج منظم تر و گسترده تر برقرار کنند.

باید همواره و در هر زمان چه ایام تهدید تحریم ها و چه زمانی که مشکلی وجود ندارد، بخش خصوصی را در متن همه فعالیت‌های اقتصادی قرار دهیم، زیرا می تواند به مردم و کشور کمک جدی برساند.

خبرها حاکی ازآن است که رئیس جمهوری با جدیت پیگیر این امر است و معاون اقتصادی خود را مامور انجام آن قرار داده تا بتوانند حضور فعالیت‌های بخش خصوصی را در کشور گسترده تر کنند اما همواره باید به این نکته توجه داشت که بخش خصوصی واقعی مورد حمایت واقع شود.