مهرنوشت - با انتخاب مصوبه مجلس مبنی بر خداحافظی بازنشستگان با بدنه دولت، محمود زمانی قمی تا چند روز آینده کرسی ریاست بر استان یزد را ترک خواهد کرد اما سوال این است که چه کسی به عنوان استاندار یزد بر این صندلی تکیه خواهد زد و یزد را مدیریت می کند.

محمود زمانی قمی؛ استانداری که فقط یک سال در یزد بر این مسند نشست؛ با رای نمایندگان ملت در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان، حالا بحث داغ محافل تعیین فرد جدید برای مسند استانداری است.

براساس اخبار غیر رسمی و بنابر اظهارات مسئولان؛ قرار بود تکلیف ۱۴ استاندار جدید ازجمله استاندار یزد هم تا روز یک شنبه ۲۰ آبان مشخص شود که ظاهراً با چند روز تاخیر انجام خواهد شد و شاید هم تا پایان امروز؛ نمایندگان عالی دولت در استان های بدون استاندار معرفی شوند.

برای استان یزد گزینه های مختلفی مطرح هستند؛ ” زینی وند” ، “ناجی”، “شجاعی” تقریبا درتمامی گمانه زنی ها در لیست اصلی جهت راهیابی به ساختمان استانداری مطرح هستند اما گمانه زنی های رسانه ای حکایت از بخت بالای زینی وند دارد و شاید هم گزینه اصلی؛ فرد یا افراد دیگری باشند.

این که دولت صلاح ببیند فردی بومی را برمسند استانداری بنشاند و یا براساس تجربه  چند سال گذشته فردی غیربومی را در اولویت قرار دهد؛ تا روزهای آینده و شاید همین امروز مشخص شود که چه کسی برمسند استانداری یزد خواهد نشست.

برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند انتخاب مدیری بومی ازخود استان برای در دست گرفتن پست استانداری؛ می تواند تصمیمی مناسب و در جهت همگرایی و همدلی آحاد مردم استان برای پیشرفت باشد. گروهی دیگر اما رویه دولت برای انتخاب افراد غیربومی به منظور تصدی منصب استانداری را مورد تایید قرار می دهند.

گروه اول اما انتخاب مدیران بومی را بهترین راهبرد برای پیشرفت استان می دانند و سیاست تعیین مدیران غیربومی در برخی استان ها که در دولت دوازدهم به کرات دیده می شود را؛ غیرقابل دفاع می دانند.

آنچه مهم است فردی باید بر مسند استانداری یزد تکیه زند که از تجربه و تخصص های لازم برخوردار بوده و نگاهی فرا استانی به یزد داشته باشد ضمن اینکه چالش های استان از جمله آب که امروز به تعرض های مکرر به خط انتقال به یک ابرچالش در استان تبدیل شده را به درستی حل کند.

به هرحال تکلیف استانداری یزد به زودی زود مشخص خواهد شد و امید آن می رود که دولت دوازدهم که شعار تدبیر و امید را در دستور کارخود قرار داده؛ خردمندانه و با تدبیر دقیق وجامع؛ فردی شایسته و مجرب را که توانایی های لازم را برای سکانداری استان داشته باشد؛ برگزیده و شاهد شکوفایی استان و پویایی بیش از پیش در تمامی عرصه ها باشیم.

  • نویسنده : ابوالفضل محمدی