مهرنوشت - رئیس حوزه قضایی مروست گفت: یک فرد جاعل که موفق شده بود با جعل اسناد بانکی مبلغ 8 میلیارد ریال را از حساب بانکی یکی از شهروندان مروستی برداشت نماید، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پایگاه خبری مهرنوشت، حسین رعیت در این رابطه افزود: نامبرده با جعل حواله بانکی توانسته بود مبلغ ذکر شده را از حساب یک شهروند برداشت و به حساب یک طلا فروش در شهرستان یزد حواله نماید.

وی اظهار داشت: با هوشیاری مسئول بانک و استعلام از بانک مرجع، مشخص شد حواله جعلی بوده و مبلغ واریزی در همان ابتدا و قبل از هرگونه اقدام جاعل توقیف و با هماهنگی بین بانکی به حساب مرجع عودت داده شد.

این مقام قضایی، جعل و استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری را از جمله اتهامات متهم دستگیر شده ذکر کرد و بیان داشت: در همان ساعات اولیه با دستور قضایی مبلغ مورد نظر بازگردانده شد و متهم طی هماهنگی با مرجع انتظامی دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان گردید.

وی خاطر نشان کرد: متهم به جرم خود اقرار داشته و پرونده جهت بررسی بیشتر در حال پیگیری است.

رئیس حوزه قضایی نسبت به هر گونه اقدام مجرمانه هشدار داد و گفت: هیچ راهی برای طی ره صد ساله در یک شب وجود ندارد و هیچ گونه اقدام مجرمانه ای از نظر قانون دور نخواهد ماند لذا افراد نباید با وسوسه کسب مطامع مادی باد آورده، خود و آینده خود را تباه نمایند.