مهرنوشت - طی حکمیاز سوی رئیس قوه قضائیه؛ علی اکبر واعظ به سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، در متن این حکم از سوی آیت ا… آملی لاریجانی آمده است: امیداست با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های سنگین ناشی از آن، اجرای عدالتاسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سر لوحهکار خود قرار داده و در انجام وظایف موفق باشید.

به گزارش مهرنوشت، در مراسمی که به منظور تودیع و معارفه دادستان شهرستان خاتم برگزار شده بود، از تلاش های چند ساله ابوالفضل توکلی تقدیر و علی اکبر واعظ دهنوی به عنوان دادستان این شهر معرفی شد.