مهرنوشت - معاون برنامه ريزی، راهبردی و هماهنگي وزارت بهداشت گفت: در سال گذشته، ستاد طرح تحول به سمت مصرف بهينه هزينه حركت كرد و آمار استان يزد منطبق بر حركت كلی كشور است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، علی اکبر حقدوست در سفر به یزد و در نشست با رئیس، معاونان ومدیران دانشگاه اظهار داشت: قبل از اجرای طرح تحول، شاخص پرداخت از جیب بین ۵۶ تا ۶۵درصد بود و با اجرای طرح تحول، این رقم به ٣۵ تا ٣٧ درصد رسیده است.

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی در این زمینه ادامه داد: باز هم باید برنامه ریزی کنیم تا علیرغم محدودیت منابع، چنانچه پرداخت از جیب هم افزایش یابد شیب آن به سمت افراد متمول جامعه باشد.

خقدوست خاطر نشان کرد: ٩ درصد تولید ناخالص داخلی صرف حوزه سلامت می شود و باید این میزان را با مدیریت صحیح کاهش داد تا در کنار آن اهداف UHC(پوشش همگانی سلامت و بهداشت) همبدرستی محقق شود.

وی با اشاره به اینکه اگر مسئولیت های حوزه سلامت به دانشگاهها واگذار شود بهترین تصمیم گیری ها هم صورت می گیرد گفت: دانشگاه علوم پزشکی یزد در این زمینه مسیر خیلی مطلوبی را طی کرده که باعث خرسندی است.