مهرنوشت - سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اهمیت تدوین سند چشم‌انداز برای توسعه بیش از پیش گفت: توسعه گفتمان شهری با محوریت مشارکت مردمی، سرمایه‌پذیری و کاهش تصدی‌گری یکی از استراتژی ‌های بنیادین توسعه شهر یزد است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، محسن عباسی هرفته با اشاره به ضرورت تدوین سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ شهرد یزد، اظهار کرد: مشخص کردن برنامه‌های استراتژیک توسعه شهر نقش مهمی درتدوین برنامه‌ های اجرایی و راهبردی ایفا می‌کند.

وی با اشاره وظایف مختلف تعیین شده برای شهرداری افزود: «استفاده از پیشرانه‌های شهر هوشمند، دانشبومی و داشته‌های تاریخی برای دستیابی به شهر زیست‌پذیر و گردشگرپذیر» و «توسعه گفتمان شهری با محوریت مشارکت مردمی، سرمایه‌پذیری و کاهش تصدی‌گری» دو استراتژی بنیادین برای تدوین سند چشم‌انداز شهر یزد است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد توسعه کیفی خدمات مبتنی بر فن آوری‌های نوین، هوشمندسازی محاسبات مالی درجهت توسعه منابع درآمدی پایدار و برنامه ریزی مالی مبتنی بر عملکرد، شناسایی واستفاده از پتانسیل بخش خصوصی به منظور برندسازی صنایع برتر و سنتی یزد را از جمله اهداف و استراتژی ها دانست.

وی ادامه داد: شفاف سازی و تسهیل‌گری امور شهرداری مبتنی بر مدیریت(حکمروایی) هوشمند و توسعه کمی و کیفی خدمات مبتنی بر فن آوری‌های نوین در سطح شهر نیز از دیگر استراتژی ها و اهداف کلانشهرداری یزد است.

عباسی هرفته درادامه کاهش آلودگی‌های محیطی مبتنی بر شهر هوشمند، انسجام بخشی به کالبد شهر با بستر توسعه درون‌زا، توسعه کمی و کیفی سیما و منظر شهری مبتنی بر هویت فرهنگی وبومی و ارتقای ایمنی از طریق انسجام کالبدی و اجتماعی از دیگر اهداف کلان شهرداری یزدبرای آینده‌ای نزدیک است.

رییس کمیسیون عمران شورای شهر یزد در پایان خاطرنشان کرد: دستیابی به شهری پاکیزه با استفاده از ظرفیت مشارکت شهروندان از جمله مهمترین اهداف کلان شهرداری یزد است.

  • منبع خبر : ایسنا