مهرنوشت - نماینده مردم شهرستان های تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولویت مجمع نمایندگان استان انتصاب گزینه بومی برای استانداری یزد است، گفت: تاکید ما بر وزارت کشور این مهم بود که هرکه می خواهد استاندار شود، توانمند باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، کمال دهقانی فیروز آبادی با بیان اینکه تاکنون از گزینه های نهایی استانداری یزد بی اطلاعم، اظهار داشت: در ابتدای امر گزینه مدنظر مجمع نمایندگان استان به دلیل تقاضای مردمی، مهندس سیدحسینی بودند که وزارت کشور پیشنهاد ما را نپذیرفت و مجمع نمایندگان استان بر دیگر گزینه های توانمند بومی اتفاق نظر کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: هرچند نمایندگان استان یزد در مورد گزینه های استانداری یزد دارای نظر می باشند اما وظیفه وزارت کشور نیز اجرای نظرات مجمع نمایندگان نمی باشد. ما نمایندگان باید مطالباتمان را از وزارت کشور ادامه دهیم و نسبت به مدیران تعیین شده نظارت و نسبت به عملکرد آنان از وزارت کشور مطالبه کنیم. از منافع استان تمام قد دفاع خواهیم کرد.

دهقانی فیروز آبادی با تاکید بر اینکه استاندار یزد باید توانمند باشد، اظهار داشت: تاکید ما بر وزارت کشور این مهم بود که هرکه می خواهد استاندار شود، توانمند باشد. همچنین از وزارت کشور خواستیم حتی الامکان از نیروهای بومی در استانداری یزد بهره گرفته شود چراکه از عمر دولت تنها دو سال و نیم دیگر باقی است و فرصتی نمانده که فردی به استان بیاید و تازه استان را بشناسد.

وی بیان داشت: طبیعی است که با تغییر دولت مجددا استاندار نیز عوض خواهد شد. می خواهیم کسی باشد که نسبت به شرایط استان شناخت کافی را داشته باشد اگر هم از جانب وزارت کشور گزینه غیربومی مدنظر است، فردی سکان استانداری را در دست بگیرد که در استان خدمت کرده باشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در صورت انتخاب استاندار غیربومی برای استان این نکته را نیز در وزارت کشور مطرح کردیم که باید در صورت رخداد این مهم، نیروهای توانمند یزدی نیز در دیگر استان ها به کار گرفته و استاندار شوند. نباید به واسطه انتصاب استاندار غیربومی از نیروی های یزدی در سطح کلان کاسته شود.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی در آخر خاطرنشان کرد: تا این لحظه تمامی گفته ها پیرامون استانداری یزد صرفا در حد احتمال است و تاکنون هیچ گزینه ای مشخص نشده و هیچ گزینه ای نیز کنار گذاشته نشده است. تا این لحظه از من نماینده و دیگر نمایندگان استان نیز در مورد استاندار یزد نظری نخواسته اند.

  • نویسنده : سجاد جدیدی