مهرنوشت - مدیر کل ثبت احوال استان یزد با بیان اینکه صدور کارت هوشمند ملی تا پایان سال جاری تمدید شد، گفت: مردم برای دریافت این کارت شتاب کنند و آن را به سال آینده موکول نکنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، محمدعلی مکرمی در نشست خبری با اصحاب رسانه یزد اظهار داشت: بخشی از مردم برای دریافت کارت ملی هوشمند حتی درخواست خود را ثبت نکردند و اقدامی نداشته اند.

وی با بیان اینکه کارت های ملی قدیمی فاقد اعتبار است و ارزشی ندارد ادامه داد: از هفته آینده سریال کارت های ملی قدیمی نیز ابطال می شود و دارندگان آن نمی توانند از آن بهره مند باشند.

مدیر کل ثبت احوال استان یزد با بیان اینکه برخی مردم برای ثبت نام کارت هوشمند اقدام کرده اما هنوز برای دریافت مراجعه نکرده اند اضافه کرد: این دسته از مردم برای دریافت کارت خود به بلوار دانشجو مراجعه کنند اما کسانی که هنوز اقدامی برای ثبت نام کارت هوشمند ملی نکرده اند نیز با مراجعه به دفاتر پیشخوان اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد یزدی ها برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کردند افزود: در حال حاضر تاخیراتی در صدور کارت ملی صورت گرفته که مربوط به تراشه و فیزیک کارت است که تا پایان ماه جاری، نمونه ایرانی آن ارائه می ‌شود.

مکرمی با بیان اینکه در استان یزد تاکنون ۵۶۵ هزار و ۵۵۸ کارت ملی هوشمند صادر شده است گفت: بیش از ۶۱۰ هزار شهروند در استان درخواست صدور کارت هوشمند ملی داده اند و ۱۲ هزار کارت نیز صادر شده که متقاضیان برای دریافت آن مراجعه نکرده اند.

مدیر کل ثبت احوال استان یزد اظهار داشت: حدود ۲۳۰ هزار نفر از جمعیت شهر یزد برای ثبت درخواست و دریافت کارت هوشمند ملی هیچ اقدامی نکرده اند که با توجه به تمدید مهلت تا پایان سال، بهتر است برای دریافت کارت هوشمند ملی شتاب کنند.

وی همچنین از صدور شناسنامه مکانیزه برای متقاضایان در سطح استان خبر داد و عنوان کرد: تاکنون در استان یزد بیش از ۴۲۴ هزار شناسنامه مکانیزه صادر شده است.

مکرمی بیان داشت: در حال حاضر اجباری برای داشتن شناسنامه مکانیزه برای افراد نیست اما چنانچه فردی متقاضی صدور شناسنامه مکانیزه باشد با مراجعه به دفاتر می تواند از شناسنامه مکانیزه بهره مند باشند.