مهرنوشت - دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: با توجه به حساسیت بافت تاریخی به عنوان مرکز ثقل گردشگری، اصلاح و مرمت این منطقه باید در یک طرح دقیق و جامع و با نظارت کامل به صورت دقیق اجرا شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، علی اکبر شمس در بازدید از میدان امیرچخماق و محدوده پروژه بازسازی و محوطه این میدان، افزود: در اجرای هر طرح ابتدا لازم است ابعاد فنی و زیر ساختی مورد مطالعه لازم صورت گیرد تا از دوباره کاری و اتلاف وقت، سرمایه و منابع انسانی جلوگیری گردد.

وی تصریح کرد: عدم دقت لازم در در اجرای کار و دوباره کاری ها در این زمینه هم موجب تشویش اذهان نسبت به مجموعه شورای شهر و شهردای می گردد و هم زحمات مجموعه را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

این مقام قضایی، در خصوص مسئله میدان امیر چخماق که بر اساس گزارشی به دادستانی نیز اعلام گردید، اظهار داشت: با پیگیری موضوع و حضور در محل مشخص شد عدم جمع آوری بتُن کف حوضچه آب در طرح آبنمای سابق و تبدیل همان حوضچه به باغچه و عدم آبکشی مناسب گُلکاری های باغچه را خشک می کرده که این امر باعث شده است تا دوباره این محوطه شاهد عملیات عمرانی جهت جمع آوری بتُن کف حوضچه سابق باشد که در همین مورد چنانچه از قبل دقت بیشتری صورت می گرفت نیاز به بازسازی مجدد نمی شد.

وی تصریح کرد: در این مورد ضعف اطلاع رسانی نیز مزید بر علت شده و واکنش های زیادی را در فضای مجازی و رسانه ای استان پیرامون این مسئله به وجود آورده که چنانچه قبل یا هم زمان با گود برداری و عملیات بازسازی و عمرانی اطلاع رسانی دقیقی صورت می گرفت از بسیاری از بدبینی ها و جَوّ سازی ها جلوگیری می شد.

دادستان عمومی و انقلاب یزد با اشاره به حساسیت منطقه تاریخی و گردشگری یزد در بافت قدیم، تأکید کرد: لازم است شهرداری با توجه به حساسیت ناحیه تاریخی و اینکه مجموعه امیرچخماق، خیابان قیام و بازار یزد مرکز ثقل گردشگری است و به تبع آن به نوعی ویترین مدیریت شهری یزد نیز می باشد، طرح جامعی با حضور اساتید فن، کارشناسان و صاحب نظران، تعریف و نظارت و اجرا نماید که دوباره لازم نباشد در اندک مدتی با تغییر مدیریت مجدداً تعمیرات شروع گردد.