مهرنوشت - استاندار یزد با تاکید بر لزوم کنترل بازار و نظارت بر قیمت ها گفت: با ضعف نظارت و کم کاری دستگاه ها برخورد جدی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، محمدعلی طالبی در نشست ستاد تنظیم بازار استان یزد اظهار داشت: مردم نسبت به شرایط کشور توجیه هستند و می داننند قیمت ها افزایش داشته است اما خیلی هم نسبت به وظایف دوستان و دولتمردان اطلاع رسانی کامل نشده و مردم نمی دانند که در این زمینه چه اقداماتی برای کاهش قیمت ها و ثبات آن انجام شده است.

وی با بیان اینکه مردم کم کاری و کوتاهی دستگاه های نظارتی در کنترل قیمت ها را نمی پذیرند ادامه داد: چیزی که قابل تحمل نیست و در شرایط سخت ممکن است در مقاطعی به وجود آید و شرایط متفاوتی رقم بزند، ضعف نظارت و کم کاری در حوزه های مختلف در تنظیم بازار است لذا بدون تسامح با این قضیه برخورد خواهد شد و باید کار با جدیت دنبال شود.

استاندار یزد با اشاره به اینکه پیش بینی شرایط آینده این است که آمادگی بیشتری برای کنترل بازار و کاهش قیمت ها داشته باشیم اضافه کرد: هیچ قیمتی را نمی توانیم بیش از قیمت مصوب کشوری داشته باشیم لذا باید در کاهش قیمت در تولید تلاش کنیم و شفافیت داشته باشیم.

وی همچنین خواستار تشکیل شبکه توزیع برای قشر ضعیف جامعه به ویژه طبقه کارگر شد و عنوان کرد: یک شبکه توزیع مناسبی برای برخورداری همه جامعه به ویژه طبقه محروم و کارگر پیگیری شود چون حس می کنم علی رغم همه فعالیت ها، قشر ضعیف و طبقه کارگری توان خرید برخی موارد را ندارد.

استاندار یزد با انتقاد از فروش جعبه ای میوه در شب عید و ایام خاص سال افزود: وقتی میوه را جعبه ای بفروشیم طبقاتی از جامعه در شب عید امکان خرید ندارند لذا شبکه خرده فروشی ایجاد شود تا طبقات محروم نیز از آین نعمت برخوردار شوند.

وی با تاکید بر تقویت نظارت و اطلاع رسانی در خصوص کنترل قیمت ها و برخورد با متخلفان اظهار داشت: دستگاه ها با کار جمعی که دارند فعال تر در این حوزه نظارت وارد شوند و نهادهای غیر دولتی نظارت را بیشتر از گذشته داشته باشند ضمن اینکه برنامه ای مدون که متضمن فعالیت دستگاه ها باشد نیز تهیه و ارائه شود.