مهرنوشت - نمایش گروهی عروسک های «خیمه شب بازی» مبارک به صورت همگانی و با حضوردانش آموزان آموزشگاه های شهرستان مهریز از استان یزد، برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، با کوشش و برنامه ریزی محمدحسن ابویی مهریزی، آموزگار هنر و عروسک ساز مهریزی، برنامه «صددانش آموز، صدعروسک» به مناسبت یک صدمین سال تئاتر دانش آموزی و نیز گرامی داشت شادروان “جبار باغچه بان” در شماری از آموزشگاه های مهریز برگزار می شود.

به گفته او که طراح و کارگردان این جشن عروسکی است این برنامه طرح با هدف آشنایی دانش آموزان با نمایش خیمه شب بازی، در ساعت در هنر و با مشارکت دبیران هنر و دانش آموزان شکل گرفته است.

ابویی افزود: در ساعت هنر دانش آموزان به ساخت عروسک نخی(مبارک ) می پردازند و باشیوه ها و مبانی نمایش خیمه شب بازی آشنا شده و سپس باعروسک های دست ساز خودشان، در حیاط آموزشگاه عروسک گردانی می کنند.

وی، در پایان گفت: این طرح در ۵ آموزشگاه مهریز و هفته های پایانی اسفند ماه ۹۷ و با مشارکت همه دانش آموزان اجرا می شود که نخستین برنامه در آموزشگاه نمونه دکتر زارع زاده برگزار می شود.

گفتنی است، نخستین بار نیز این برنامه توسط محمدحسن ابویی مهریزی، با نام «همایش عروسک های مبارک» در اسفند ماه ۹۶ در آموزشگاه های شهرستان مهریز، اجرا شد.