مهرنوشت - موسسه شغلی و کاریابی غیردولتی کارآفرینان استان یرد بدلیل سهل انگاری و بی دقتی در انتشار آگهی جذب نیروی کار تعلیق شد.

مهرنوشت – موسسه شغلی و کاریابی غیردولتی کارآفرینان استان یرد بدلیل سهل انگاری و بی دقتی در انتشار آگهی جذب نیروی کار تعلیق شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، محمد حسین ریاحی؛ مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی طی ابلاغی موسسه مذکور را بدلیل سهل انگاری و بی دقتی در انتشار آگهی تلگرامی جذب نیروی کار که منجر به بروز موجی از نارضایتی قومیتی هموطنان عزیزمان گردید، تعلیق کرد.