مهرنوشت - عضو شورای شهر یزد با اشاره به مغایرت مالی کشف شده در شهرداری یزد گفت: متاسفانه با بررسی های انجام شده و تهیه لیستی از چک های شهرداری، تکلیف 16 میلیارد تومان چک در شهرداری یزد نامعلوم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ونوس عامری پیرامون موارد مطرح شده در خصوص مغایرت مالی در شهرداری و بودجه شهرداری اظهار داشت: در خصوص بودجه که یکی از اعضای دوره چهارم شورای شهر آن را هزار و ۲۰۰ میلیارد دانسته باید گفت که بودجه مصوب ۹۱۴ میلیارد بوده است.

وی ادامه داد: بودجه سال ۹۷ شهرداری یزد ۶۶۰ میلیارد بود که ۷۰ درصد آن عمرانی و ۳۰ درصد آن جاری بود و ۶۴۰ میلیارد تومان آن وصول شد.

عضو شورای شهر یزد با اشاره به اینکه برای اولین بار دو بودجه به صورت کاملا علمی نوشته شد، افزود: به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و با هدف کاهش فشار بر مردم، یک بودجه واقع بینانه و ۶۵۰ میلیارد تومانی و یک بودجه نیز خوش بینانه و ۹۱۴ میلیارد تومانی نوشته شد.

وی در ادامه با ارائه گزارش حسابرسی انجام شده در شهرداری یزد و مغایرت مالی اظهار داشت: موضوع مغایریت مالی و بررسی اسناد چیزی نیست که ارتباط به برگزاری انتخابات داشته باشد ضمن اینکه انتخابات شورای شهر در سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

عامری با اشاره به اینکه پیگیری مغایرت ها در اسناد مالی شهرداری از سال گذشته آغاز شد و برای به نتیجه رسیدن این موضوع بیش از یکسال صبورانه به انتظار نشستیم بیان داشت: بیش از پنج ماه است درخواست دادیم که لیست چک های واگذاری را اعلام کنند که متاسفانه پاسخ روشنی نمی دهند و می گویند بانک لیست نمی دهد این در حالی است که بانک ها موظف هستند لیست را ارائه کنند.

عضو شورای شهر یزد با اشاره به اینکه ۱۳۰ میلیارد تومان مغایرت مالی که اعلام شده همچنان به قوت خود باقی است تصریح کرد: هیچ شکی نیست که مغایرت وجود دارد اما بابت گزارشی که فاوا ارائه داده است چون فاقد مستندات است نمی توانیم گزارشی روشن و مستند به مردم بدهیم لذا منتظریم تا پاسخی روشن و شفاف از سوی شهرداری به شورا ارائه شود.