مهرنوشت - اعضای هیات رئیسه اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد استان یزد(صفا) با استاندار یزد دیدار و گفتگو کردند که در این دیدار موضوع شکل گیری اندیشکده های تخصصی تر در استان مطرح و از آن استقبال شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، استاندار یزد در این دیدار با تقدیر از عملکرد اندیشکده صفا در استان یزد اظهار داشت: اگر اندیشکده دو موضوع را دنبال کند برای تاثیرگذاری بیشتر این اندیشکده در فعالیت های توسعه ای استان مفید خواهد بود.

محمدعلی طالبی با اشاره به لزوم شکل گیری ارتباط دقیق و روشن با بدنه نخبگی جامعه ادامه داد: ارتباط ساختارمند و سیستماتیک با نخبگان می تواند نقش موثری در تصمیم سازی های استان را بر عهده اندیشکده بگذارد و در توسعه استان هم نقش موثر داشته باشند.

استاندار یزد با بیان اینکه جامعه فرهیخته و نخبگان استان هم باید با مدیریت استان ارتباط بیشتری داشته باشند افزود: تشکیل اندیشکده های تخصصی هم که در برنامه های اندیشکده است نیز می تواند با شناخت نخبگان به تحقق برسد ضمن اینکه تشکیل بانک اطلاعاتی از نخبگان استان هم در راهبردها و برنامه های اندیشکده راهگشا خواهد بود.

طالبی با اشاره به تاسیس اندیشکده و برگزاری جلسات متعدد تصریح کرد: تعریف و پیگیری مامورت های ویژه برای اندیشکده در راستای توسعه استان با همکاری بخش خصوصی و تشکل های موجود همچنین دیگر دستگاه های استان، منشاء خیر و توسعه استان باشد.

وی با بیان اینکه به فعالیت اندیشکده صفا که اندیشکده خصوصی و اولین اندیشکده استانی است امیدوار هستم و انتظار است تا با برنامه هایی که پیگیری و دنبال می کند در توسعه استان جایگاهی ویژه در تصمیم سازی ها داشته باشد.

در ابتدای این نشست هم محمدحسین فنایی؛نایب رئیس هیات مدیره اندیشکده به ارائه گزارشی از وضعیت اندیشکده و چشم اندازه آینده آن همچنین برخی از برنامه ها و اقدامات در دستور کار اندیشکده پرداخت و گفت: اندیشکده صفا به عنوان اولین اندیشکده خصوصی و استانی در سطح کشور است که مورد توجه شبکه اندیشگاهی کشور قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه به زودی نشستی مشترک با سایر اندیشکده های کشور خواهیم داشت ادامه داد: این آمادگی را داریم که اگر لازم است اندیشکده های تخصصی تر در استان شکل بگیرد همراهی و حمایت کنیم که به نظر شخص استاندار یزد نیز بستگی دارد.

فنایی با اشاره به اینکه مجموعه های مختلفی در این مدت با اندیشکده صفا ارتباط گرفته و از راهبردهای این مجموعه بهره برده اند اضافه کرد: مجموعه ای فولادی در تهران نیز درخواست همکاری داشته که به زودی اقدامات موثر در این زمینه انجام خواهد شد و اگر ضرورت ایجاب کند به صورت مشترک اندیشکده ای در این زمینه با آن ها خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه تفکر اشخاص برای عضویت در اندیشکده مهم است و پست و مدیریت های اشخاص چندان اهمیتی ندارد افزود: مجمع استانداران هم هرازگاهی اندیشه ورزی و گردهمایی دارند که می توان از تجارب ارزنده مجموعه ها استفاده برد.

مدیرعامل اندیشکده صفا هم در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت و جایگاه اندیشکده در کشورهای مختلف اظهار داشت: اندیشکده ها تاثیرگذاری بالایی در کشورهای خود دارند و در تصمیم گیری ها تصمیم سازی های موثری داشته اند.

حسن بلندیان به ارائه عملکرد یکساله این اندیشکده پرداخت و افزود: خوشبختانه ایران جایگاه خوبی به لحاظ کیفی اندیشکده ها دارد اما اندیشکده صفا به عنوان اولین اندیشکده خصوصی و استانی در سطح کشور فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه اندیشکده صفا به خوبی فعالیت های خود را آغاز کرده و به روزرسانی دارد ادامه داد: این اندیشکده در موضوعات صنعت، فناوری و اقتصاد بر اساس آنچه که در اساسنامه آمده است تولید محتوا و نقش مشورتی و پژوهشی خود را ایفا کرده است.

مدیرعامل اندیشکده صفای یزد افزود: اهداف اصلی اندیشکده متمرکز بر کمک به تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از نظر نخبگان و متخصصان است.

وی با اشاره به عضوگیری در اندیشکده صفا اظهار داشت: اعضای حقیقی و حقوقی در این اندیشکده حضور دارند که ۳۲ نشست تخصصی را در یکسال گذشته برگزار کرده ایم و با تولید و انتشار ۱۷ محتوای پژوهشی به بهره برداران کمک شده است.

بلندیان با تاکید بر نقش اندیشکده ها در جریان تصمیم سازی استان عنوان کرد: حوزه اندیشه ورزی در استان نیاز به توسعه دارد که امید است بتوانیم در این زمینه نیز با کمک ها و حمایت های راهبردی و معنوی، موفق باشیم.