مهرنوشت - عضو شورای شهر یزد با اشاره به انتشار خبری مبنی بر احداث سینمای اختصاصی ویژه بانوان در یزد گفت: هدف شورای شهر احداث سینمای روباز در برخی از پارک های شهر است و ساخت سالن سینما ویژه بانوان را نخواهیم داشت.

ونوس عامری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت با بیان اینکه در شورا تصمیم گیری شد که در پارک های شهر یزد فضاهای فرهنگی و ورزشی ایجاد شود اظهار داشت: این تصمیم گیری با این هدف بود که مردمی که برای تفریح به پارک های شهر می آیند بتوانند از برنامه های فرهنگی و ورزشی پارک ها برای اوقات فراغت خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه با این هدف، اجرای سینماهای روباز در پارک ها نیز طراحی شده است ادامه داد: در پارک مارکار یزد نیز به مرحله اجرا رسیده و بخشی از فعالیت های عمرانی احداث این سینمای روباز انجام شده است و نمی گوییم که این سینمای روباز ویژه خانواده یا ویژه آقایان است بلکه برای همه مردم قابل استفاده است.

عضو شورای شهر یزد با اشاره به اینکه مقرر شده با همین رویکرد برای سایر پارک ها نیز این موضوع دنبال شود اضافه کرد: سینمای روباز در پارک هفتم تیر نیز احداث خواهد شد و در پارک بانوان نیز این موضوع در دستور کار است که سینما به عنوان بخشی از فضای فرهنگی و احداث فضای ورزشی هم مانند سایر پارک ها در دستور کار است.

وی تصریح کرد: بنابر این در چند پارک یزد سینمای روباز احداث خواهد شد که در کنار فضاهای ورزشی و فرهنگی مورد استفاده شهروندان قرار گیرد و یکی از این پارک ها پارک بانوان است نه اینکه سینمای اختصاصی ویژه بانوان داشته باشیم.

عضو شورای شهر یزد با اشاره به تیتر و عنوانی که برخی از رسانه ها مطرح کردند شائبه و سوء برداشت ایجاد می کند گفت: قرار نیست سالن سینمای ویژه بانوان احداث کنیم بلکه فقط سینمای روباز در پارک ها احداث می شود.

عامری بیان داشت: گفتگو و توافق ضمنی برای احداث فضای فرهنگی صورت گرفته و مقرر شده طرح و نقشه ارائه شود و پس از بررسی برای این موضوع تصمیم نهایی بگیریم.