مهرنوشت-استاندار یزد با اشاره به ضرورت افزایش سرعت اجرای پروژه های طرح اقدام ملی مسکن گفت: در همین راستا، جدول زمانی مراحل اجرای پروژه طرح اقدام ملی مسکن مشخص شده و دستگاه های مربوطه مکلف به تبعیت از این جدول زمانی هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، محمدعلی طالبی در نشست شورای مسکن استان که با حضور اعضای شورا و به منظور ارائه گزارش و بررسی آخرین اقدامات و برنامه ها برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن استان برگزار شد، با اشاره به وضعیت پروژه های این طرح، گفت: خوشبختانه علی رغم همه فراز و فرودها در اجرای پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در یزد، این استان پیشتاز اجرای پروژه های اقدام ملی مسکن در سطح کشور است.

وی ضمن قدردانی از تعامل و مشارکت دستگاه های مرتبط با اجرای این طرح در استان، اظهارداشت: همه دستگاه ها باید هماهنگی و همراهی لازم برای اجرای مصوبات جلسات شورای مسکن و موارد توافق شده را داشته باشند تا بالاترین میزان پاسخگویی به متقاضیان مسکن ملی در استان را شاهد باشیم.

دکتر طالبی خاطرنشان کرد: در این راستا لازم است روند اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان هایی که در تامین زمین، افتتاح حساب و واریز وجه از دیگر شهرستان ها عقب تر هستند، تسریع شود.

استاندار یزد بر ضرورت زمان بندی مشخص برای اجرای پروژهای طرح اقدام ملی مسکن ملی در سراسر استان تاکید کرد و گفت: شهرداری ها در صدور مجوز ها و اقدامات لازم، با سرعت عمل کنند.

استانداریزد اضافه کرد: به منظور هماهنگی بیشتر و تسریع در فرآیند اجرای پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در استان، جلسه ای بین دستگاه های خدمات رسان و اداره کل راه وشهرسازی و شهرداری ها و با محوریت معاونت عمرانی تشکیل و پیگیری ها و بررسی های لازم صورت گیرد.

استاندار در انتها بر ضرورت پیگیری موضوع مسکن کارگری و فراهم سازی زمینه ها برای اجرای هر چه سریعتر آن تاکید کرد.