مهرنوشت-"حجت الاسلام شمس" مدیر فعلی حوزه علمیه استان گزینه احتمالی ریاست دفتر امام جمعه یزد به شمار می رود.

مهرنوشت-«حجت الاسلام شمس» مدیر فعلی حوزه علمیه استان گزینه احتمالی ریاست دفتر امام جمعه یزد به شمار می رود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، با انتصاب حجت الاسلام جعفر رحمانی به عنوان مشاور امور روحانیون استانداری از طرف استاندار یزد، شنیده ها از انتصاب حجت الاسلام محمد شمس به عنوان رئیس دفتر آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد حکایت دارد.

حجت الاسلام شمس در حال حاضر مدیریت حوزه علمیه استان را بر عهده دار دارد.