مهرنوشت-مطالعات جدید نشان می دهد قصه گویی تأثیر زیادی بر میزان افزایش انگیزش و علاقه به مطالعه کودکان دارد. قصه گویی همچنین موجب رشد هیجانی، عاطفی و سلامت روان کودکان می‌شود. با الهام دارابی رئیس گروه پژوهش و ترویج قصه های ایرانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره نقش قصه گویی و چگونگی تاثیر آن بر تقویت کتابخوانی در کودک و نوجوان گفتگو کرده ایم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، الهام دارابی؛ رئیس گروه پژوهش و ترویج قصه های ایرانی کانون پرورش فکری معتقد است برای کتابخوان شدن بچه ها باید به دنبال راهکارهای جذاب و هیجان انگیز باشیم. در دنیای امروز، به واسطه این دنیای دیجیتال که شاید هم محاسنی دارد، گسترش افق فکری کودکان در معرض فرهنگ های مختلف قرار گرفته، شاید تنها راهکاری که جذاب است، قصه گفتن باشد. قصه هایی برگرفته از متون کهن که با خودشون اصالت و اندیشه به همراه دارند. یا قصه های شفاهی که زادگاهشان تاریخ و سنت ماست. شنیدن قصه ها و معرفی خاستگاه های مکتوب، مسیر انس کودک با کتاب را هموار می کند.

دارابی ادامه می دهد: در دنیای امروز لازم است به کودکان بیاموزیم که عامل تعیین کننده برای شادی ها، غم ها، امیدها و آرزوهایشان واکنش خودشان به شرایط هست و این یعنی زندگی هوشمندانه. در قصه ها این هوشمندی به زبان غیر مستقیم آموزش داده شده است. چه خوب است که پدران و مادران و مربیان این زبان آموزشی را به کتاب ها ارجاع بدهند، تا بچه ها به واسطه آن با کتاب و کتابخوانی مانوس شوند. در واقع قصه گویی می تواند راهکاری باشد برای تقویت کتاب خوان شدن بچه ها.

وی قصه های عامیانه را جلوه گاه فرهنگ هر ملت می داند و ادامه می دهد: قصه های عامیانه میراث ارزشمندی است که از آرزوها و تخیل ها و نیازهای توده مردم آن جامعه شکل گرفته است. سرچشمه این قصه ها، باورها و آیین های آغازین انسان است که به نوعی از یک ریشه تغذیه می کنند اما سمت و سویی متفاوت دارند.

دارابی با تاکید بر اینکه پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به شناختی روشن تر از مفاهیم پیرامون است، می افزاید: با گره ناگسستنی پژوهش در قصه های ایرانی می توانیم شناخت روشنی از باورها و آیین های هر جامعه که نهفته در قصه های آن جامعه است را پیدا کنیم. این راهکاری است برای هویت بخشیدن به مخاطب و قصه ها. تعالی و جاودانگی قصه گویی در گرو اصالت بخشی است که می تواند به وسیله پژوهش به انجام برسد.

رئیس گروه پژوهش و ترویج قصه های ایرانی کانون جایگاه پژوهش در قصه های ایرانی را مهم ارزیابی کرده و می گوید: در واقع پژوهش می تواند به مانایی کار قصه گویی کمک کند. زیرا در روزگاری که دنیای امروز دانایی را شاخص اصلی پیشرفت و تعالی می داند اگر ما همچون گذشتگان بخواهیم آنچه می دانیم را سینه به سینه نقل کنیم، قطعا از قافله سریع دنیا جا می مانیم. ما باید به دنبال دانایی در هر کاری باشیم و دانایی در قصه گویی توسط پژوهش، محقق می شود.