مهرنوشت-مدیرکل بهزیستی استان یزد گفت: بیش از ۹۵ درصد کودکان کار و متکدی، غیربومی و بیش از ۹۰ درصد آن‌ها نیز کودکان اتباع فاقد مجوز هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، علی محمد عطابخش با بیان اینکه بهزیستی به منظور ساماندهی این کودکان اقدام به آماده سازی ساختمانی با همکاری شهرداری کرده است اظهار داشت: همچنین راه اندازی سرپناه شبانه ویژه معتادین در دستور کار است که مقدمات راه اندازی این سرپناه توسط شهرداری انجام شده و یک ساختمان در اختیار یکی از موسسات تحت نظارت بهزیستی برای این موضوع است.

مدیرکل بهزیستی استان در خصوص اقدامات بهزیستی در حوزه توانبخشی نیز عنوان کرد: طبق برآورد جهانی، ۱۰ درصد جمعیت هر منطقه را افراد دارای معلولیت شکل می‌دهند که چهار درصد آن‌ها دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند.

عطابخش گفت: در حال حاضر ۲۹ هزار معلول بینایی شنوایی، صوت و گفتار، جسمی حرکتی، ذهنی و روانی مزمن تحت پوشش بهزیستی استان یزد هستند.

وی با اشاره به درجه بندی نوع معلولیت‌ها تصریح کرد: معلولیت بر اساس شدت به خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید درجه بندی می‌شود که تعیین نوع و شدت آن در کمیسیون پزشکی بر اساس استاندارد‌های بین المللی صورت می‌گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان یزد در خصوص مناسب سازی اماکن عمومی گفت: قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، مناسب سازی محیط را مطرح کرده که در یزد به واسط قلمداد شدن اولین شهر دسترس پذیر در کشور اقدامات خوبی تاکنون صورت گرفته است.

وی با اشاره به استفاده سایر شهروندان نظیر سالمندان، بیماران، کودکان و زنان باردار از طرح‌های مناسب سازی ادامه داد: یزد شهر دوستدار سالمند نیز قلمداد شده و در این راستا طرح‌هایی برای حضور سالمند در شهر و اماکن عمومی پیش بینی شده که نیازمند همکاری شهرداری است.