مهرنوشت-مدیرکل صدا و سیمای یزد با اشاره به نقش موثر و مثبت جشنواره های فرهنگی و هنری گفت: جشنواره های فرهنگی کاشف استعدادهای نهفته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، احمد پهلوانیان در حاشیه حضور در جشنواره ملی مجریان، گویندگان و سخنوران اظهار داشت: جشنواره های فرهنگی رویدادی هستند که پیامدهای مثبتی از جمله موج آفرینی دارند تا علاقمندان به حوزه هنری خود را در معرض آزمون دیگری قرار دهند.

وی با بیان اینکه چنین رویدادهایی کمک می کند تا استعدادها دیده شوند و مورد ارزیابی و داوری هم قرار بگیرند افزود: جشنواره ها باعث می شود کسانی که تجربه ای هم نداشتند اما علاقه به انجام رویداد و فعالیت هنری دارند در مسیر درست قرار بگیرند و راه خود را پیدا کنند.

پهلوانیان با اشاره به اینکه برگزاری اینگونه رویدادها به دلیل ارتباطی که مجریان و گویندگان با مردم دارند می توانند در انگیزه و شادی مردم تاثیر داشته باشند

وی با بیان اینکه جای فعالیت ها و برگزاری اینگونه رویدادها در جامعه بسیار خالی است عنوان کرد: اگر این رویدادها نباشد استعدادها شناسایی نمی شود و هرز می رود و روزی به این استعداد پی می برند که دیر شده و تاثیر ندارد لذا باید این برنامه ها به موقع و در جای درست برگزار شوند.