مهرنوشت-داور جشنواره ملی سرسخن و گوینده باسابقه رادیو گفت: بزرگترین ویژگی رویدادهای فرهنگی شناخت و کشف استعداد است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، حسن همایی گوینده باسابقه رادیو و از داوران اواین جشنواره ملی مجریان،گویندگان و سخنوران «سر سخن» با حضور درغرفه کمیته اطلاع رسانی، حضور شرکت کنندگان کم سن و سال در این جشنواره را مایه شگفتی برشمرد وگفت: در این جشنواره ازتمام نقاط کشورشرکت کننده وجود داشت که بعضا با سن کم بسیار توانمند و مستعد بودند.

وی افزود: باید مسئولین به شهرستانها توجه بیشتری داشته باشند وعلاقه مندان این حوزه را مورد حمایت قرار دهند.

همایی؛ برگزاری چنین جشنواره‌هایی را درارتقای سطح علمی و عملی شرکت کنندگان موثر دانست و اظهار داشت: حضور شرکت کنندگان جوان در این جشنواره هم ایجاد انگیزه کرده و هم می تواند شور آفرین باشد ضمن اینکه خود را در فضای مسابقه و رقابت محک زده و می توانند از تجربیات مدرسین استفاده کنند.

این گوینده باسابقه کشورمان؛ شناخت و کشف استعدادها را از دیگر ویژگی های برگزاری این جشنواره عنوان و ابراز داشت: برگزیدگان این جشنواره به مراکز استان ها جهت اجرامعرفی خواهند شد.

وی بزرگترین چالش کشور را چالش فرهنگی دانست و اظهار داشت: علی رغم اینکه بحث آمورش بحث بسیار مهمی است اما متاسفانه در کشورنسبت به این موضوع ساده انگاری شده و راه حل این است که آموزش وپرورش از میان دانش آموزان استعداد یابی کند وعلاقه مندان و مستعدین را درهمه ی زمینه های هنری شناسایی ومعرفی نماید.