مهرنوشت-سیدجواد هاشمی با بیان اینکه سیاست گذاری در حوزه فرهنگی از دشواری های کار در این حوزه است گفت: مهمترین چالش فرهنگی جامعه فرهنگ سیاسی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، سید جواد هاشمی بازیگر و مجری شهیر کشورمان و داور جشنواره ملی مجریان، گویندگان و سخنوران با بیان اینکه این جشنواره برای اولین بار در سطح کشور در یزد برگزار می شود اظهار داشت: این حرکت بسیار ارزشمند و مایه مباهات است چرا که هدف از این رویداد کشف استعدادها بوده و از اینکه بنده یکی از داوران این رویداد فرهنگی هستم خرسند بوده و به خود می بالم.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در کشوری زندگی میکنیم که فرهنگ در چهارچوب زندگی  انسانها اثر مثبت دارد بنابراین باید برای فرهنگ خرج کرد و قدردان این مهم بود.

هاشمی تصریح کرد: یکی از نقاط قوت این جشنواره درگیر کردن و به چالش کشیدن شرکت کنندگان در زمینه خوب صحبت کردن و برقراری ارتباط همچنین، توانایی تصمیم گرفتن است که قطعا آثار مثبتی را در جامعه خواهد گذاشت.

داور اولین جشنواره ملی مجریان، گویندگان و سخنوران «سرسخن» در بخش دیگری از سخنانش مهم ترین چالش فرهنگی جامعه را فرهنگ سیاسی دانست و ابراز داشت: یکی از آسیب های حوزه فرهنگ و هنر سیاستگذاری است بنابراین باید فرهنگ و سیاست از یکدیگر جدا باشند و اگر این مهم اتفاق بیفتد قطعا شاهد بالندگی در این حوزه خواهیم بود.

وی تاکید کرد: باید متولیان امر فرهنگ و هنر اجازه دهند تا آدمهای فرهنگی برای این حوزه تصمیم گیرنده باشند چرا که اهالی فرهنگ باتجربه، توانمند و خوش فکرهستند.