مهرنوشت-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد در خصوص وضعیت نابسامان پایانه بار یزد گفت: تا یکماه دیگر مشکلات پایانه بار یزد حل خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، رستگاری اظهار داشت: ساماندهی تجهیزات داخل پایانه و زیبا سازی محوطه به عهده شرکت خود گردان هست و در حال پیگیری این وموضوع هستیم.

وی ادامه در مورد مشکلات بیرون پایانه بار ادامه داد: خروجی پایانه بار یزد در حوزه شهری و خدمات شهری است که با شهرداری صحبت شده تا از حالت نامناسب که ناشی از اتفاقات چند ساله است خارج و پاکسازی انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان یزد با بیان اینکه اداره کل راهداری حاضر است برای ساماندهی و زیبا سازی فضای بیرونی همراهی کند و در صورت همراهی شهرداری می‌توان ا یک ماه آینده مشکل را حل کرد.

رستگاری افزود: مشکلات داخل پایانه را هم حد اکثر تا یکماه آینده حل و فصل کرده و وضعیت بهتری را شاهد خواهیم بود.

گفتنی است میدان نازیبا و نامناسب، عدم امکانات رفاهی برای رانندگان وانباشت زباله از جمله مشکلات پایانه بار شهر یزد است.