مهرنوشت-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد: راه های روستایی که به دلیل تردد خودرو های سنگین معادن تخریب شده اند، بهسازی و ترمیم می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، تردد خودروهای سنگین معادن موجب تخریب آسفالت جاده های روستایی استان و نارضایتی اهالی روستا شده است.

محمدرضا علمدار اظهار داشت: تمامی امورات معادن استان در چارچوب قانون معادن صورت می گیرد و هر معدنی که در استان یزد است مجاز است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده چهل و سه برنامه ششم اگر معادن خسارتی به زیر ساخت ها وارد کند تا یک درصد فروش باید به ترمیم تخریب زیر ساخت ها اختصاص داده شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد همچنین افزود: هیچ قانونی وجود ندارد که معادن جاده اختصاصی برای خود احداث کنند.

علمدار اظهار امیدواری کرد، راه های روستایی که به دلیل تردد خودرو های سنگین معادن تخریب شده اند تا پایان سال جاری، بهسازی و ترمیم می شود.