مهرنوشت-عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه تداوم فعالیت سامانه‌های ارتباطی شهرداری نیازمند پشتوانه اجرایی است گفت: بسیاری از مردم یزد هیچ آشنایی با 137 و شهربین ندارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، فخرالسادات خامسی در نشست کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد اظهار داشت: لازم است که به شهردار و مدیران ارشد شهرداری باید تفهمیم موضوع در ارتباط با سامانه های ارتباط مردمی و هوشمندسازی آن انجام شود و مدیران به خوبی مطلع باشند که قرار است بخشی از ارزیابی فعالیت آنها در این حوزه انجام شود.

وی تصریح کرد: اهمیت سامانه های ارتباطی از جمله شهربین و ۱۳۷ برای مدیران شهرداری به حدی باشد که عمل به آن را در اولویت قرار دهند.

خامسی افزود: یکی از مباحث بسیار مهم در ارتباط با این موضوع پشتوانه اجرایی به درخواست های مردمی است که حتما باید برای آن تمهیدات لازم اندیشیده شود.

عضو شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: ظرفیت های مختلفی در حوزه مشارکت های بیرونی وجود دارد که علاوه بر ۱۳۷ و شهربین می توان به نظام پیشنهادات و شهروند سپاری اشاره کرد که باید جلوی پراکنده کاری آنها گرفته شود و هماهنگی لازم در میان این بخش ها ایجاد شود.

وی تصریح کرد: در حوزه راه های تقویت اطلاع رسانی مردمی هم لازم است که اقدامات لازم انجام شود و اگر قرار است که روابط عمومی نظارت کلی بر سامانه های ارتباطی را برعهده بگیرد،‌ در این زمینه هم فعالیت کند.

خامسی با بیان اینکه اکثر مردم از وجود سامانه هایی از جمله ۱۳۷ اطلاع ندارند گفت: در این حوزه باید ریشه یابی لازم انجام شود که دلیل عدم آشنایی مردم با چنین سامانه هایی که هزینه های زیادی هم برای آن انجام شده چیست؟

عضو شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: لازم است برنامه های رویدادمحور برای معرفی هرچه بهتر و بیشتر این سامانه ها به مردم انجام شود گفت:‌علاوه بر این لازم است که یک سری برنامه های تفهیمی و توجیهی برای مدیران شهرداری از سوی روابط عمومی انجام شود و از سامانه های موجود که بهره مند از تکنولوژی های روز است بیشتر استفاده شود.