مهرنوشت-مدیرکل استاندارد استان یزد گفت: رسانه از ابزار‌های موثر توسعه‌ی اوزان و مقیاس ها‌ی استان است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، محمد رضا زارع بنادکوکی در نشست مشترک با رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان وسایل سنجش و توزین کشورافزود: بر اساس قانون جامع تقویت وتوسعه نظام استاندارد، چهار وظیفه کلی ۱-ارزیابی انطباق ۲- تایید صلاحیت ۳- استاندارد سازی و ۴- اندازه شناسی و کنترل اوزان و مقیاس ها، بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران می‌باشدکه به تبع آن، دوایر کل استانی نیز باید در همین راستا، گام بردارند.

وی ادامه داد:به تبع وجود آیات قرآنی موجود در کتاب آسمانی خودمان از قبیل آیه ۳۵ سوره اسراء و ۱۸۲ سوره شعراء و قانون مدون موجود، حساسیت ویژه ایی در رابطه با عملکرد صحیح اوزان و مقیاس‌های استان داریم بگونه ایی که وظیفه چهارم، یعنی کالیبراسیون وسایل سنجش اعم از ترازوها، باسکول ها، پیمانه‌های تجاری و … دغدغه اصلی استان است.

زارع در پایان سخنان خود گفت: رسانه‌های استان دارالعباده ودارالعلم یزد، اعم از دیداری، شنیداری، نوشتاری و مجازی در توسعه فرهنگ اهمیت به اوزان و مقیاس‌ها در بین مردم، از قدرت بالایی برخوردار هستند که چونان گذشته دست نیاز ما به سوی همگی آنان درازبوده ودرخواست کمک داریم.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان وسایل سنجش و توزین کشورنیز در این نشست گفت: نبود گرایش به سمت نهادینه شدن اهمیت به اوزان و مقیاس‌های درست، دغدغه اصلی مسئولان مرکز ملی اندازه شناسی، انجمن‌های غیردولتی مشغول در این حوزه، شرکت‌های بازرسی نمونه برداری، آزمایشگاه‌های همکارو حتی تولید کنندگان وسایل سنجش است که به نظر می‌رسد فرهنگ سازی گسترده در این حوزه علاج واقعه باشد.

حسین اکبری راد افزود: خوشبختانه بر اساس قانون جامع وماده قانونی ضوابط اجرایی اوزان و مقیاس‌ها و کالیبراسیون وسایل سنجش که در اختیاراست، اداره کل استاندارد استان یزد می‌تواند از طریق آزمایشگاه‌های همکار تایید صلاحیت شده حداقل یک نوبت در سال، نسبت به کنترل و کالیبراسیون این گونه وسایل اقدام نماید، که امید است باهمکاری خوب کسبه، این وظیفه به طورکامل و مطلوب انجام شود، ضمن این که انجمن صنفی تولیدکنندگان وسایل سنجش و توزین کشورنیزبا تمام قوا در کنار سازمان ملی استاندارد است.