مهرنوشت-استاندار یزد با بیان اینکه حل موانع پیش روی فعالیت صادرکنندگان مستلزم تهیه مدل راهبردی صادرات و تجارت استان است، گفت: در این مدل باید راهکارهای افزایش صادرات به کشورهای هدف مشخص و برنامه ریزی لازم برای توسعه بازارهای هدف صادرات صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهرنوشت، استاندار یزد در این نشست، صادرات را یکی از محورهای بسیار مهم از منظر مدیریت ارشد استان دانست و گفت: با توجه به ابعاد مختلف و پیچیدگی های این حوزه، یکی از اقدامات مهم مورد پیگیری باید مانع زدایی از مسیر صادرکنندگان باشد.

وی با بیان اینکه حل موانع پیش روی فعالیت صادرکنندگان مستلزم تهیه مدل راهبردی صادرات و تجارت استان است، افزود: در این مدل باید راهکارهای افزایش صادرات به کشورهای هدف مشخص و برنامه ریزی لازم برای توسعه بازارهای هدف صادرات صورت گیرد.

فاطمی با اشاره به ضرورت شناخت نسبت به مسائل و نیازهای کشورهای هدف صادرات، اظهارداشت: در پرتو این شناخت می توان متناسب با هر کشور، نسخه ای موثر و کارآمد تهیه و اقدامات لازم را سامان داد.

استاندار یزد با بیان اینکه بردار صادراتی استان به اندازه بردار تولید استان قوی و توانمند نیست، گفت: اتاق بازرگانی باید به صورت ویژه مسائل مربوط به بازرگانی را پیگیری کند تا شاهد اتفاقات بسیار خوبی در این حوزه باشیم.

فاطمی در ادامه به سبقه تاریخی و درخشان یزد در حوزه تجارت و بازرگانی اشاره و خاطرنشان کرد: باید با انجام کار دقیق و علمی و برنامه ریزی مناسب، یزد به جایگاه بازرگانی و تجاری خود بازگردد.

استاندار یزد با اشاره به برخی مباحث مطرح شده مبنی بر واردات ماشین آلات و تجهیزات قدیمی و بعضا فرسوده به کشور و استان، اظهارداشت: یکی از جهت گیری های مهم استان، افزایش بهره وری است لذا باید ورود این گروه از ماشین آلات به استان ممنوع اعلام شود.

وی در ادامه با اشاره به تهیه برخی ماشین آلات مورد نیاز حوزه صنعت و معدن توسط نیروهای متخصص و مجرب داخلی، خاطرنشان کرد: با توجه به امکان تهیه بسیاری از این تجهیزات در داخل کشور و استان، باید لیستی از تجهیزات مورد نیاز تهیه و در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار گیرد.

فاطمی همچنین بر تهیه بسته تشویقی، جهت انجام حمایت های لازم ازفعالین بخش خصوصیِ در حال حرکت در مسیر سیاست های استان و سند یزد نوین تاکید کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی استان در زمینه افزایش بهره وری به ایستایی رسیده و در برخی موارد در برابر تغییر و تحول مقاومت میکند، افزود: بخش خصوصی استان باید در مسیر افزایش بهره وری فعالیت ها و نیز بهره مندی از شیوه های نوین تامین مالی حرکت کند.

استاندار یزد همچنین با اشاره به برخی مسائل مطرح شده در خصوص بروکراسی اداری، خاطرنشان کرد: مدیران و کارشناسان دستگاه ها باید قوانین را به نفع مردم و بخش خصوصی تفسیر و فرآیند انجام امور را به صورت قابل توجهی کاهش دهند.

فاطمی در پایان بر احصاء و جمع بندی مسائل و مطالبات بخش خصوصی استان در ارتباط با دستگاه های مرتبط تاکید و خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات مشترک، باید دغدغه های موجود به حداقل کاهش یافته و زبان مشترکی در این حوزه ایجاد شود.