بایگانی‌های آب کشاورزی | مهرنوشت
نزاع منجر به قتل در روستای سروسفلی اردکان/مقتول خود را معرفی کرد 25 خرداد 1399

نزاع منجر به قتل در روستای سروسفلی اردکان/مقتول خود را معرفی کرد

مهرنوشت - صبح امروز در روستای سرو سفلی عقدا یکی از اهالی روستا به علت درگیری بر سر آب باغات این روستا یکی دیگر از ساکنان را با صلاح شکاری به قتل رساند.