بایگانی‌های آب | مهرنوشت
جدال سنت و مدرنیته در طولانی ترین قنات جهان 15 آذر 1397

جدال سنت و مدرنیته در طولانی ترین قنات جهان

مهرنوشت - وقتی حس افتخار در قناتی به بلندای سه هزار سال در چاه های مدرنیته مدفون می شود تا نسلی تشنه از خود بر جای گذارد .

یزد بی آب؛ موزه میراث فرهنگی و اقتصادی صنایع خواهد بود 15 آذر 1397

یزد بی آب؛ موزه میراث فرهنگی و اقتصادی صنایع خواهد بود

مهرنوشت - با توجه به بحران آبی یزد و عدم توان زیست محیطی این استان برای استقرار صنایع، اگر رویکرد برنامه توسعه ای یزد اصلاح نشود؛ صنایع آبخواه به زودی تعطیل شده و یزد به موزه میراث فرهنگی و اقتصادی صنایع تبدیل می شود.