بایگانی‌های آموزش | مهرنوشت
هدف فنی و حرفه ای تربیت تکنسین حرفه ای برای بازار کار است 13 بهمن 1397
معاون مرکز فنی و حرفه ای سما یزد:

هدف فنی و حرفه ای تربیت تکنسین حرفه ای برای بازار کار است

مهرنوشت - معاون مرکز فنی و حرفه ای سما یزد با تاکید بر آموزش های کاربردی و تامین نیروی مورد نیاز در بخش صنعت گفت: هدف فنی و حرفه ای تربیت تکنسین حرفه ای برای بازار کار است.

راه اندازی هنرستان بهداری در استان یزد/اشتغالزایی و رفع نیاز مراکز درمانی استان 13 بهمن 1397
رئیس دانشکده فنی و حرفه ای سما خبر داد:

راه اندازی هنرستان بهداری در استان یزد/اشتغالزایی و رفع نیاز مراکز درمانی استان

مهرنوشت - رئیس دانشکده فنی و حرفه ای سما با اشاره به اشتغالزایی با راه اندازی هنرستان آموزشی گفت: راه اندازی هنرستان بهداری در استان یزد در دستور کار این مرکز است تا نیاز بهداشتی و درمانی استان در کادر بهیار را رفع کند.