بایگانی‌های اسفند | مهرنوشت
خیمه شب بازی همگانی در آموزشگاه های مهریز آغاز شد 18 اسفند 1397

خیمه شب بازی همگانی در آموزشگاه های مهریز آغاز شد

مهرنوشت - نمایش گروهی عروسک های «خیمه شب بازی» مبارک به صورت همگانی و با حضوردانش آموزان آموزشگاه های شهرستان مهریز از استان یزد، برگزار می شود.