بایگانی‌های المپیاد ورزش کارگری | مهرنوشت
شرکت های کاشی ایستگاه بعدی المپیاد ورزش کارگری استان یزد 11 آذر 1400

شرکت های کاشی ایستگاه بعدی المپیاد ورزش کارگری استان یزد

مهرنوشت-مسابقات المپیاد ورزش کارگری استان یزد با رقابت میان کارگران شرکت های کاشی یاس سرام و کاشی خیام میبد پیگیری شد.