بایگانی‌های امریکا | مهرنوشت
بخش خصوصی، کلید دور زدن تحریم ها 23 آبان 1397

بخش خصوصی، کلید دور زدن تحریم ها

مهرنوشت - چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد. انقلابی که منجر به خشم بسیاری ازکشورهای قدرتمند و مستکبر جهان شد و در این 40 سال شاهد رفتارهای خصمانه و ظالمانه از سوی این کشورها بودیم.