بایگانی‌های اوقاف | مهرنوشت
خشکسالی درآمد ۷۰ درصد موقوفات یزد را کاهش داده است 15 آبان 1397
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد:

خشکسالی درآمد ۷۰ درصد موقوفات یزد را کاهش داده است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: خشکسالی درآمد ۷۰ درصد موقوفات استان یزد را یا کاهش داده یا به طور کامل قطع کرده است.