بایگانی‌های بازار | مهرنوشت
سردی بازار و حکایت بی مهری آدمها 15 آذر 1397

سردی بازار و حکایت بی مهری آدمها

مهرنوشت - از آدم‌هایی که هویتشان را با کالای خارجی تعریف می‌کنند تا تولیدکننده‌هایی که نانشان را با چسباندن نشان خارجی بر کالای ایرانی به دست می‌آورند.