بایگانی‌های بازرسی | مهرنوشت
بیش از ۵۰ مورد بازرسی از مراجع انتظامی صورت گرفته است 13 آذر 1397
دادستان عمومی و انقلاب یزد

بیش از ۵۰ مورد بازرسی از مراجع انتظامی صورت گرفته است

مهرنوشت - دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: به طور متوسط هر هفته 2 بار از مراجع مختلف انتظامی شهرستان یزد بازرسی قضائی صورت گرفته است.