بایگانی‌های بازنشسته | مهرنوشت
چه کسی بر این صندلی تکیه خواهد زد 23 آبان 1397
مهرنوشت بررسی می کند؛

چه کسی بر این صندلی تکیه خواهد زد

مهرنوشت - با انتخاب مصوبه مجلس مبنی بر خداحافظی بازنشستگان با بدنه دولت، محمود زمانی قمی تا چند روز آینده کرسی ریاست بر استان یزد را ترک خواهد کرد اما سوال این است که چه کسی به عنوان استاندار یزد بر این صندلی تکیه خواهد زد و یزد را مدیریت می کند.