بایگانی‌های بافق | مهرنوشت
بافق میزبان سومین جشنواره قصه گویی چله قصه ها 02 شهریور 1399

بافق میزبان سومین جشنواره قصه گویی چله قصه ها

مهرنوشت - شهرستان بافق میزبان قصه گویان سومین جشنواره قصه گویی با عنوان چله قصه ها شد.

نرخ بیکاری بافق در استان یزد زیر ۱۰ درصد است/دو سوم بیکاران بافقی تا پایان سال شاغل می شوند 04 بهمن 1397
فرماندار بافق

نرخ بیکاری بافق در استان یزد زیر ۱۰ درصد است/دو سوم بیکاران بافقی تا پایان سال شاغل می شوند

مهرنوشت - فرماندار شهرستان بافق با تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال متناسب با شهرستان بافق گفت: نرخ بیکاری بافق در استان یزد زیر 10 درصد است.