بایگانی‌های برند | مهرنوشت
افزایش فروش محصولات داخلی در گرو رونق برندها 15 اردیبهشت 1398

افزایش فروش محصولات داخلی در گرو رونق برندها

مهرنوشت - یک مشاور اقتصادی و مدرس برندیگ استان با بیان این‌که رشد کیفیت،‌ فروش و بازاریابی مسیر توسعه اقتصادی کشور است، گفت: افزایش فروش و حضور‌قوی محصولات بومی در بازارهای جهانی مستلزم رونق برندها است.