بایگانی‌های بودجه | مهرنوشت
ضرورت شفافیت بودجه ۹۸ با نگاه اعتماد سازی در ۴۰ سالگی انقلاب 04 دی 1397

ضرورت شفافیت بودجه ۹۸ با نگاه اعتماد سازی در ۴۰ سالگی انقلاب

مهرنوشت - بودجه سال ۹۸ کشور از سوی دولت آماده شد و به مجلس رفت تا در مورد آن بحث و بررسی شود لذا ضرورت دارد شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد تا اخبار غیر واقعی خوراک تبلیغاتی رسانه های بیگانه نشود.