بایگانی‌های تجملات | مهرنوشت
زیبایی های شب یلدا در یزد/ چله ای که با تجمل همراه شد 22 آذر 1397
مهرنوشت گزارش می دهد

زیبایی های شب یلدا در یزد/ چله ای که با تجمل همراه شد

مهرنوشت - یزدی ها در شب یلدا، این بلندترین شب سال را با شب نشینی افراد خانواده در منزل ریش سفیدان و بزرگان فامیل با پذیرایی شیرینی، آجیل و میوه سپری می کنند.