بایگانی‌های تسهیلات رونق | مهرنوشت
مهم‌ترین وظیفه کارگروه تسهیل در یزد باید حفظ تولید باشد/بانک هادر برابر صنایع ملایمت به خرج دهند 27 آذر 1397
معاون اقتصادی استانداریزد:

مهم‌ترین وظیفه کارگروه تسهیل در یزد باید حفظ تولید باشد/بانک هادر برابر صنایع ملایمت به خرج دهند

مهرنوشت - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری یزد با تأکید بر لزوم ملایمت از سوی بانک ها در اجرای قوانین گفت: در شرایط فعلی، نگهداری و حفظ تولید مهمترین وظیفه کارگروه تسهیل و رفع موانع در این حوزه است.