بایگانی‌های تصادفات | مهرنوشت
ارتقاء فرهنگ رانندگی، نیازمند آموزش است 27 آذر 1397
رئیس کل دادگستری در شورای پیشگیری از وقع جرم استان یزد:

ارتقاء فرهنگ رانندگی، نیازمند آموزش است

مهرنوشت - رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه رسانه ها و نهاد های فرهنگی و آموزشی باید نسبت به ارتقاء فرهنگ رانندگی اهتمام داشته باشند گفت: ارتقاء فرهنگ رانندگی، نیازمند آموزش است.