بایگانی‌های تعرفه عوارض | مهرنوشت
مشوق های تعرفه عوارض دیده نشد/ ۴ عضو معترض حتی یک دقیقه هم حضور نداشتند 05 اسفند 1397
رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد:

مشوق های تعرفه عوارض دیده نشد/ ۴ عضو معترض حتی یک دقیقه هم حضور نداشتند

مهرنوشت - رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد با اشاره به ویژگی های تعرفه عوارض مصوب شورای شهر یزد گفت: متاسفانه در جنجال و هیاهوی ایجاد شده بر علیه تعرفه عوارض، مشوق های تعرفه عوارض دیده نشد.