بایگانی‌های تغییر مزاجی | مهرنوشت
کودکان را وادار به خوردن نکنید/ تغییرات مزاجی در کودکان طبیعی است 27 آذر 1397

کودکان را وادار به خوردن نکنید/ تغییرات مزاجی در کودکان طبیعی است

مهرنوشت - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد گفت: والدين نبايد با تحمیل خواسته‌های خود در مسائلی مانند صرف وعده‌های غذایی به کودک فشار بیاورند.