بایگانی‌های تولید و صنعت | مهرنوشت
شرکت های کاشی ایستگاه بعدی المپیاد ورزش کارگری استان یزد 11 آذر 1400

شرکت های کاشی ایستگاه بعدی المپیاد ورزش کارگری استان یزد

مهرنوشت-مسابقات المپیاد ورزش کارگری استان یزد با رقابت میان کارگران شرکت های کاشی یاس سرام و کاشی خیام میبد پیگیری شد.

مهم‌ترین وظیفه کارگروه تسهیل در یزد باید حفظ تولید باشد/بانک هادر برابر صنایع ملایمت به خرج دهند 27 آذر 1397
معاون اقتصادی استانداریزد:

مهم‌ترین وظیفه کارگروه تسهیل در یزد باید حفظ تولید باشد/بانک هادر برابر صنایع ملایمت به خرج دهند

مهرنوشت - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری یزد با تأکید بر لزوم ملایمت از سوی بانک ها در اجرای قوانین گفت: در شرایط فعلی، نگهداری و حفظ تولید مهمترین وظیفه کارگروه تسهیل و رفع موانع در این حوزه است.