بایگانی‌های جایزه فرخی | مهرنوشت
برگزاری جشنواره منطقه ای مطبوعات با جایزه ویژه فرخی یزدی 18 مهر 1397
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد خبر داد:

برگزاری جشنواره منطقه ای مطبوعات با جایزه ویژه فرخی یزدی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد از برگزاری جشنواره منطقه ای مطبوعات با جایزه ویژه فرخی یزدی با حضور استان های کرمان و فارس خبر داد.