بایگانی‌های جهادکشاورزی | مهرنوشت
کاشت گیاه پاپایا برای نخستین بار در استان یزد انجام شد 18 مهر 1397
مدیر جهاد کشاورزی خاتم:

کاشت گیاه پاپایا برای نخستین بار در استان یزد انجام شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم از کاشت گیاه پاپایا برای اولین بار در استان یزد در گلخانه های شهرستان خاتم خبر داد.