بایگانی‌های دغدغه مردم | مهرنوشت
تامین آب و ساماندهی اتباع بیگانه/حاشیه نشینی مدیریت شود 15 آبان 1398
اصلی ترین خواسته مردم یزد از رئیس جمهور؛

تامین آب و ساماندهی اتباع بیگانه/حاشیه نشینی مدیریت شود

مهرنوشت-مردم یزد در سطح فضای مجازی به ویژه در صفحه اینستاگرام استاندار درخواست های خود در خصوص سفر ریاست جمهوری به استان را اعلام کردند که تامین آب و ساماندهی اتباع بیگانه اصلی ترین خواسته مردم یزد از رئیس جمهور عنوان شده است.