بایگانی‌های دولت | مهرنوشت
رئیس اتاق بازرگانی یزد به عضویت شورای گفت‌وگوی دولت درآمد 27 آذر 1397

رئیس اتاق بازرگانی یزد به عضویت شورای گفت‌وگوی دولت درآمد

مهرنوشت - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد به عنوان نماینده اتاق‌های کشور،به مدت 2 سال به عضویت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور انتخاب شد.